پاویون دانش بنیان ها

۰۵آبان
پاویون دانش بنیان ها در نمایشگاه صنعت برپا می شود

پاویون دانش بنیان ها در نمایشگاه صنعت برپا می شود

پاویون شرکت‌های دانش بنیان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت در ماه جاری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می‌شود.