پایلوت اعطای گرنت

۱۱شهریور
آغاز اجرای فاز پایلوت اعطای گرنت جوانه در ۵ استان

آغاز اجرای فاز پایلوت اعطای گرنت جوانه در ۵ استان

قائم‌مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اجرای فاز پایلوت برنامه گرنت جوانه در ۵ استان گفت: با انتشار فراخوانی طرح‌هایی با رویکرد نوآورانه و فناوری ارسال شده که بر اساس شاخص‌هایی در حال بررسی هستند.