پایون دائمی نمایشگاه دانش بنیان چین

۱۰آذر
حمایت ۴۰ میلیونی دولت برای حضور شرکت های دانش بنیان در  نمایشگاه چین

حمایت ۴۰ میلیونی دولت برای حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه چین

مدیر پایگاه صادرات محصولات دانش بنیان ایران به چین گفت: حمایت 20 میلیون تومانی توسط عاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۲۰ میلیون تومان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تامین کمک مالی برای حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در پاویون دائمی محصولت دانش بنیان ایرانی در پایگاه صاراتی چین در نظر گرفته شده است.