پردازش ابری

۱۹آذر
حمایت ازایده‌های  توسعه زیر ساخت‌های پردازش ابری

حمایت ازایده‌های توسعه زیر ساخت‌های پردازش ابری

فراخوان مشترکی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه حمایت از طرح‌های زیرساختی پردازش ابری منتشر شد.