پردس فناوری

۱۹اسفند
درمان همه گیری کرونا با خلاقیتهای دانش بنیانی
ستاری :

درمان همه گیری کرونا با خلاقیتهای دانش بنیانی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت : همه‌گیری ویروس کرونا در کشور با خلاقیت‌های دانش‌بنیانی قابل درمان است و راه‌های تجربه نشده را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم دوران شیوع این بیماری در کشور را کاهش دهیم.