پروژه کسر خدمت

۲۴آذر
کارمندان کلیدی شرکت‌ های دانش‌بنیان سرباز امریه می‌شوند

کارمندان کلیدی شرکت‌ های دانش‌بنیان سرباز امریه می‌شوند

کارمندان کلیدی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات سرباز امریه در دو قالب امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان برخوردار می شوند.