پساب

۱۵مرداد
بررسی کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت آب و پساب در وبینار ستاد نانو

بررسی کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت آب و پساب در وبینار ستاد نانو

با حمایت ستاد نانو و با همکاری شرکت‌های فناوری نانو و دانش‌بنیان وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنعت آب، پساب و محیط‌زیست برگزار می‌شود.