پلاستیک

۱۵مهر
رفع نیاز صنایع مختلف به قالب‌های بادی و تزریق پلاستیک

رفع نیاز صنایع مختلف به قالب‌های بادی و تزریق پلاستیک

ارائه خدمات طراحی و ساخت قالب‌های بادی و تزریق پلاستیک یکی از محصولات و توانمندی‌های شرکتی فناور است که با نیروی انسانی کارآمد نیاز صنایع مختلف به این مواد را رفع کرده است.