پلاسما

۱۵مهر
در تولید پلاسما خودکفا می‌شویم

در تولید پلاسما خودکفا می‌شویم

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری با اشاره به بومی سازی فناوری تولید فرآورده های پلاسمایی در کشور توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان، گفت: قرار است محصولات تولیدی این شرکت، ۳۰ درصد از نیاز داخلی به این محصول را تا دو سال دیگر تامین کند.