پهنه های علم

۳۰تیر
اعلام جزئیات تأسیس پهنه های علم و فناوری در استان ها

اعلام جزئیات تأسیس پهنه های علم و فناوری در استان ها

جزئیات تأسیس پهنه های علم و فناوری در استان ها  توسط شورای عالی علوم تحقیقات اعلام شد.