پیپرجین

۱۰دی
تولید دارویی گیاهی برای تسکین دردهای گوارشی

تولید دارویی گیاهی برای تسکین دردهای گوارشی

یک شرکت دانش بنیان داخلی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری توانست دارویی را با عنوان کپسول گیاهی پیپرجین برای تقویت دستگاه گوارش و تسکین دردهای گوارشی تولید کند.