چاه

۱۹شهریور
ساخت ربات رفع انسداد چاه‌های عمیق در کشور

ساخت ربات رفع انسداد چاه‌های عمیق در کشور

محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان موفق به تولید سامانه‌های رباتیک برای محیط‌های غیر قابل دسترسی و خطرناک شدند.