آیین افتتاح هفتمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی تبریز - اراده نیوز | اراده نیوز