امضاء قرارداد صنعتی سازی سامانه تست سرجوشهای لوله های پلی اتیلنی - اراده نیوز | اراده نیوز
امضاء قرارداد صنعتی سازی سامانه تست سرجوشهای لوله های پلی اتیلنی

قرارداد صنعتی سازی سامانه تست غیرمخرب سرجوشهای الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلنی بین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت گاز آذربایجان شرقی امضا شد.