انتصاب

۰۳آذر
معرفی سرپرست مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

معرفی سرپرست مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،محمدصادق خیاطیان یزدی سرپرستی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را عهده‎‌دار شد.