برق

۳۱اردیبهشت
رفع نیاز صنعت برق در تابستان با کمک زیست‌بوم نوآوری 

رفع نیاز صنعت برق در تابستان با کمک زیست‌بوم نوآوری 

در پی انعقاد تفاهم نامه‌ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجموعه وزارت نیرو، برنامه ریزی های اولیه جهت استفاده از توان و دانش شرکت های دانش بنیان و فناور برای بومی سازی تجهیزات مورد نیاز و همچنین  حل مشکلات مربوط به تامین برق در زمان پیک تابستان، انجام گرفت.