تامین اجتماعی

۰۴اسفند
معافیت بیمه ای شرکتهای دانش بنیان

معافیت بیمه ای شرکتهای دانش بنیان

رییس مرکز ارتباطات معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: در تفاهم‌نامه‌ ای که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسیده است، مقرر شد تا در راستای تسهیل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان، تمامی قراردادهای دانش‌بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف شوند.