تبریز

۰۱اردیبهشت
ساخت دستگاه فرابنفش ضد ویروس در تبریز

ساخت دستگاه فرابنفش ضد ویروس در تبریز

متخصصان تبریزی موفق به طراحی و ساخت دستگاه فرابنفش ضدویروس هوشمند شده اند.

۱۳اردیبهشت
داروسازی زهراوی دانش بنیان شد

داروسازی زهراوی دانش بنیان شد

شرکت داروسازی زهراوی تبریز در فهرست شركتهای دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری قرار گرفت.

۱۷آبان
رونمایی فناوری پیشرفته شناسایی اتوماتیک صاحب خودرو در تبریز

رونمایی فناوری پیشرفته شناسایی اتوماتیک صاحب خودرو در تبریز

همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز ، تکنولوژی پیشرفته شناسایی اتوماتیک صاحب خودرو،  برای اولین بار در کشور رونمایی شد.