تجازی سازی محصولات حفظ نباتات

۰۷آذر
محصولات دانش‌بنیان حفظ نباتات تجاری‌سازی می‌شود

محصولات دانش‌بنیان حفظ نباتات تجاری‌سازی می‌شود

با امضا تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان حوزه حفظ نباتات شتاب خواهد گرفت.