تجهیزات التراسونیک

۰۱شهریور
پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع با یک محصول بومی

پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع با یک محصول بومی

متخصصان ایرانی در حوزه فناوری سیستم‌ها و تجهیزات آلتراسونیک در فرآیند تست و عیب‌یابی قطعات و محصولات صنعتی ،موفق به بومی‌سازی این فناوری شدند.