تشخیص

۰۸اردیبهشت
ساخت حسگری برای تشخیص سریع سرطان در دانشگاه صنعتی شریف

ساخت حسگری برای تشخیص سریع سرطان در دانشگاه صنعتی شریف

محققان دانشگاه صنعتی شریف با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسگری برای تشخیص سلول‌های سرطانی در آزمایش‌های تشخیص طبی و مراکز تحقیقاتی طراحی کردند.