تولید ذرات نانومتری

02آذر
آرسنیک‌زدایی آب آشامیدنی ۱۰ شهر با نانوجاذب‌ها

آرسنیک‌زدایی آب آشامیدنی ۱۰ شهر با نانوجاذب‌ها

یکی از شرکت‌های فناور نانو موفق به ارائه روش نوینی برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی شده که تاکنون در بیش از ۱۰ شهر ایران مورد استفاده قرار گرفته است.