ثبت نام رینوتکس 2020

۰۱مهر
آغاز ثبت نام نمایشگاه و جشنواره رینوتکس ۲۰۲۰

آغاز ثبت نام نمایشگاه و جشنواره رینوتکس ۲۰۲۰

ثبت نام هشتمین جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز موسوم به رینوتکس 2020 از امروز آغاز شد.