دانشگاه امیرکبیر

۲۲شهریور
تولید الکترودهای منعطف رسانا جهت جایگزینی فلزات در نانوژنراتورهای پوشیدنی

تولید الکترودهای منعطف رسانا جهت جایگزینی فلزات در نانوژنراتورهای پوشیدنی

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید الکترودهای منعطف با رسانایی قابل قبول جهت جایگزینی فلزات شدند که در نانوژنراتورهای پوشیدنی کاربرد دارد.

۱۱مرداد
ساخت پاور بانک چند منظوره قابل حمل

ساخت پاور بانک چند منظوره قابل حمل

محققان در یک شرکت فناور مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت پاوربانک چند منظوره قابل حمل شدند.

۰۸مرداد
طراحی سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی

طراحی سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی

محققان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار در جهان سامانه هوشمندی را طراحی کردند که با شناسایی، ثبت و تایید اصالت فرش دستباف به این هنر ملی و میراث فرهنگی ارج نهاده و از آن محافظت می کند.

۰۸مرداد
طراحی نخستین سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی

طراحی نخستین سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی

محققان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار در جهان سامانه هوشمندی را طراحی کردند که با شناسایی، ثبت و تایید اصالت فرش دستباف به این هنر ملی و میراث فرهنگی ارج نهاده و از آن محافظت می کند.