عملکرد پارک علم و فناوری

12فروردین
رشد طرحها و ایده های فناورانه در آذربایجان شرقی

رشد طرحها و ایده های فناورانه در آذربایجان شرقی

میزان ایده ها و طرح های ورودی به پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی پارسال نزدیک 7 برابر شد.