فناوری نرم

07آذر
امکان استقرار شرکت‌های خلاق در پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

امکان استقرار شرکت‌های خلاق در پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از شرکت‌های خلاق، شرایط استقرار  شرکت‌های خلاق را در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی فراهم کرد.