مصرف بهینه انرژی

۱۳بهمن
عرضه پلتفرمی برای مصرف بهینه انرژی از سوی استارتاپ پژوهشگاه نفت

عرضه پلتفرمی برای مصرف بهینه انرژی از سوی استارتاپ پژوهشگاه نفت

رئیس مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری در این پژوهشگاه، گفت: تاکنون ۳ شتابدهنده فعال در حوزه انرژی در آن مستقر شدند و از تیم‌های استارتاپی حمایت می‌کند.