پارک علم وفناوری تبریز

۲۴شهریور
ستاری فردا به تبریزسفرمی کند

ستاری فردا به تبریزسفرمی کند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری فردا به شهر تبریز سفر می کند.

۲۷فروردین
تولید کابین ضدعفونی اشخاص در تبریز

تولید کابین ضدعفونی اشخاص در تبریز

شرکت آلتین یول تبریز مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی موفق به طراحی و تولید كابين ضدعفونی کننده اشخاص شد.

۱۲فروردین
رشد طرحها و ایده های فناورانه در آذربایجان شرقی

رشد طرحها و ایده های فناورانه در آذربایجان شرقی

میزان ایده ها و طرح های ورودی به پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی پارسال نزدیک 7 برابر شد.

۱۷اسفند
حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان

حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از استقرار دفاتر صنایع بزرگ استان در این پارک حمایت می کند.