پارک علم وفناوری

۲۵مرداد
صنایع خلاق می‌تواند فناوری را پیش بیندازد

صنایع خلاق می‌تواند فناوری را پیش بیندازد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: نیروی انسانی خلاق، پیشینه کارآفرینی خوبی دارد و صنایع خلاق می‌تواند همانند فرهنگ کردستان بحث فناوری و علم را پیش بیندازد.