پارک علم و فناوری تبریز

۱۴بهمن
تغییرات جدید در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

تغییرات جدید در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

معاون جدید پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی معرفی شد.

۱۷دی
حمایت مالی از پایان نامه های مرتبط با فناوری
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:

حمایت مالی از پایان نامه های مرتبط با فناوری

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت:از پایان نامه های تحصیلات تکیمیلی مرتبط با امور فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حمایت مالی مستقیم خواهد شد.