پانسمان

۲۲مهر
عرضه پانسمان‌های پیشرفته برای درمان زخم‌های عفونی در سال آینده

عرضه پانسمان‌های پیشرفته برای درمان زخم‌های عفونی در سال آینده

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس پانسمان‌های پیشرفته‌ای برای ترمیم زخم‌های عفونی مانند زخم بستر بر پایه ماده استخراج شده از جلبک قهوه‌ای و نانو ذرات نقره تولید کردند.