پمپ آب

۲۵شهریور
بزرگ‌ترین پمپ آب ساخت داخل در تبریز رونمایی شد

بزرگ‌ترین پمپ آب ساخت داخل در تبریز رونمایی شد

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، بزرگ‌ترین پمپ آب ساخت داخل امروز سه شنبه در شرکت پمپیران تبریز تست و رونمایی شد.