پوشش نانویی

۱۰شهریور
محققان ایرانی نانوپوشش هوشمند بازدارنده خوردگی ساختند

محققان ایرانی نانوپوشش هوشمند بازدارنده خوردگی ساختند

محققان دانشکده فنی دانشگاه تهران موفق شدند، با ارائه طرحی برای به‌کاربردن یک پوشش هوشمند روی سازه‌های فلزی با جلوگیری از نیاز به جایگزینی زیرلایه‌های دارای پوشش آسیب‌دیده، اثر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های تولید و نگهداری فلزات و آلیاژهای پوشش داده‌شده در صنعت ایجاد کنند.