تولید تیوب های لیزری در کشور - اراده نیوز | اراده نیوز
تولید تیوب های لیزری در کشور

ایران بعد از کشورهای انگلستان، آمریکا، آلمان و چین پنجمین کشور دنیاست که به دانش فنی ساخت این تیوبها دست یافته است.
شرکت دانش بنیان “نوین اندیش سهند آرام” تبریز برای راه اندازی خط تولید تیوبهای لیزری گازکربنیک حدود ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.
تیوبهای لیزری کاربرد وسیعی در زمینه های صنعتی ، پزشکی و همچنین نظامی دارد.
شرکت دانش بنیان “نوین اندیش سهند آرام” تبریز پس از راه اندازی کارخانه تولید تیوبهای لیزری ، طرحهای توسعه ای را نیز در برنامه دارد.