اعزام جمعی از شرکت های دانش بنیان و تجار فناور به ترکیه
اعزام جمعی از شرکت های دانش بنیان و تجار فناور به ترکیه
هیات تجاری- فناوری متشکل از شرکت های دانش بنیان و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و جمعی از تجار فناور نیمه دوم دی ماه سالجاری به کشور ترکیه اعزام خواهد شد.

سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راس یک هیات علمی،و فناوری  و تجاری به کشور ترکیه با هدف آشنایی دو کشور با پیشرفت های علمی و فناورانه صورت خواهد پذیرفت.

هیاتی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های مختلف علمی و فناوری که با هدف معرفی توانمندی های خود به این کشور سفر خواهد کرد.

در این سفرنشست های دوجانبه میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و ترکیه ای برگزار خواهد شد  و شرکت های دانش بنیان از مراکر علمی، تحقیقاتی و صنعتی کشور ترکیه بازدید  و با آخرین دستاوردهای علمی این کشور آشنا خواهند شد.

شرکت های دانش بنیان متقاضی حضور در کشور ترکیه تا سی‌ام آبان ماه امسال فرصت دارند به آدرس اینترنتی www. Tesc.ir مراجعه و ثبت نام کنند.