بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند از پسماند لامپ‌های ال‌ای دی
بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند از پسماند لامپ‌های ال‌ای دی
محققان دانشگاه تربیت مدرس با ایده‌ای فناورانه موفق به بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند از پسماند لامپ‌های ال‌ای دی شدند.

 مجری این طرح با اشاره به اینکه در این طرح، بازیابی به شیوه «فروشویی زیستی» انجام می‌شود گفت: روش‌های گوناگونی، چون فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای بازیافت فلزات سنگین از پسماند‌ها وجود دارد، اما فروشویی زیستی در مقایسه با روش‌های رایج ارزان‌تر و دوستدار محیط زیست است.
آقای محمد موسوی افزود: در این روش از میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری و قارچ بازیافت و جداسازی انجام می‌شود و باکتری با تولید ماده، باعث خروج فلزات ارزشمند از پسماند می‌شود.
وی گفت: لامپ‌های سوخته پس از جمع آوری و خُرد و پودر شدن با استفاده از روش یادشده بازیافت فلزات سنگین و ارزشمند انجام می‌شود.
آقای موسوی با بیان اینکه این تیم تحقیقاتی پنجمین گروه تحقیقاتی در دنیا است و که روی این فناوری کار کرده است افزود: اکنون دانش فنی این فناوری در کشور موجود، اما هنوز صنعتی نشده است.
گفتنی است، میزان تولید پسماند لامپ‌های‌ای ای دی همچون دیگر پسماند‌های الکترونیکی در حال افزایش است و این پسماند‌ها که حاوی فلزات ارزشمند و البته مخرب محیط زیست مانند رادیون، مس، طلا و نقره هستند به عنوان ضایعات در محیط زیست رها می‌شوند.