14

حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

  • کد خبر : 3119
  • 11 تیر 1399 - 14:26
حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰ خبر داد.

دکتر محمدجواد دهقانی گفت: نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۰ میلادی برای چهارمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است افزود: رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است.

دکتر دهقانی اظهار داشت: تنها دانشگاه‌هایی می‌توانند در این حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۴ در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده‌اند. این حد آستانه در رشته‌های مختلف متفاوت می‌باشد.

شانگهای در سال ۲۰۲۰ از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر رشته تغییر می‌کند.

*حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر بوده که به جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر ارتقا یافته است.

در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵ ۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

 

*حوزه مهندسی

دکتر دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک هر کدام با ۱۶ دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌های موضوعی به ثبت رسیده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۶ دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱-۷۵)، صنعتی نوشیروانی بابل (۷۶-۱۰۰)، دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (۱۵۱-۲۰۰)، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، گیلان و تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، دانشگاه بین المللی امام خمینی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴ ۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران ۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ حضور دارند که تهران (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی شریف (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی اتوماسیون و کنترل، دانشگاه تبریز تنها دانشگاه حاضر از ایران با رتبه ۱۵۱-۲۰۰ در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار دارد.

در رشته مهندسی مخابرات، از ایران ۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران ۷ دانشگاه صنعتی اصفهان (۳۵)، دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱-۷۵)، دانشگاه تهران (۷۶-۱۰۰)، دانشگاه تبریز (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی شریف (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران ۴ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران ۸ دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱-۷۵)، صنعتی شریف و تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز (۱۵۱-۲۰۰)، سمنان و گیلان (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، شیراز، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (۳۰۱-۴۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی سهند، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان، یاسوج (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران ۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تهران (۳۰۱-۴۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی ۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (۱۵۱-۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و کاشان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته منابع آب ۴ دانشگاه تهران (۷۶-۱۰۰)، شیراز و تبریز (۱۰۱-۱۵۰) و تربیت مدرس (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، از ایران ۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران (۱۵۱-۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی ۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (۳۰۱-۴۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر همانند سال گذشته تنها دانشگاه ایران در این رشته با رتبه ۴۴ در جمع دانشگاه‌های برتر حضور دارد.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰) و صنعتی امیرکبیر (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن از ایران ۶ دانشگاه تهران (۴۵)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (۵۱-۷۵) در جمع ۷۵ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی ۹ دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی سهند و دانشگاه شیراز (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

*حوزه علوم زیستی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴ رشته صورت پذیرفته است که همانند سال گذشته شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران (۲۰۱-۳۰۰)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی ۶ دانشگاه تهران (۱۵۱-۲۰۰)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

 

*حوزه علوم پزشکی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته پزشکی بالینی ۷ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته بهداشت عمومی ۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۵۱-۲۰۰)، علوم پزشکی تهران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (۳۰۱-۴۰۰)، در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری ۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

 

*حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت ۵ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این حوزه حضور دارند.

 

رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

حوزه اصلی

رشته

نام دانشگاه‌ها

رتبه

علوم پایه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۵۰۰

زمین شناسی

دانشگاه شیراز

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

اکولوژی

دانشگاه تهران

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱-۷۵

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

۷۶-۱۰۰

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه گیلان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تبریز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی شاهرود

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۰

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه تبریز

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی اتوماسیون و کنترل

دانشگاه تبریز

۱۵۱-۲۰۰

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی علم و فناوری ابزار آلات

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱-۷۵

دانشگاه تهران

۷۶-۱۰۰

دانشگاه تبریز

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱-۷۵

دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه تبریز

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه گیلان

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۱

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۱-۴۰۱

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۱

دانشگاه تبریز

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه یاسوج

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تبریز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۰

منابع آب

دانشگاه تهران

۷۶-۱۰۰

دانشگاه شیراز

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه تبریز

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۵۱-۲۰۰

علوم و فناوری غذایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه شیراز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

بیوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۴

علوم و فناوری
حمل و نقل

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

مهندسی معدن

دانشگاه تهران

۴۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۱-۷۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۱-۷۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱-۷۵

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۱-۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۵۱-۷۵

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

۵۱-۷۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۱-۱۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه شیراز

۱۵۱-۲۰۰

علوم زیستی

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه شیراز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

علوم پزشکی

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا لله (عج)

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۱-۴۰۰

دندانپزشکی و علوم دهانی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

علوم اجتماعی

اقتصاد

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۵۰۰

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

لینک کوتاه : https://eradenews.ir/?p=3119

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.