خراسان جنوبی

13آذر
راه‌اندازی سامانه آنلاین مواد تفکیکی و بازیافت در دانشگاه بیرجند

راه‌اندازی سامانه آنلاین مواد تفکیکی و بازیافت در دانشگاه بیرجند

سامانه آنلاین مواد تفکیکی و بازیافت در دانشگاه بیرجند راه اندازی شد.

چیزی یافت نشد !