کردستان

25مرداد
افتتاح سه شتابدهنده و یک مرکز رشد در کردستان

افتتاح سه شتابدهنده و یک مرکز رشد در کردستان

سه شتابدهنده و یک مرکز رشد در کردستان افتتاح می‌شود.

چیزی یافت نشد !