تحلیل

08مرداد
نصب اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات
در دانشگاه فردوسی مشهد؛

نصب اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات

اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات تولید شده توسط پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد نصب شد.

چیزی یافت نشد !