کرمانشاه

25فروردین
نقش موثر پارک علم و فناوری کرمانشاه در مقابله با کرونا

نقش موثر پارک علم و فناوری کرمانشاه در مقابله با کرونا

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت:بسیاری از نیاز موارد ضدعفونی کننده ،محافظتی و بهداشتی استان  در مقابله با کرونا توسط واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناری تامین شد.

چیزی یافت نشد !