گلستان

18تیر
تولید ماده تیونیل کلرید توسط محققان پارک علم و فناوری گلستان

تولید ماده تیونیل کلرید توسط محققان پارک علم و فناوری گلستان

محققان یکی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری گلستان موفق به تولید ماده تیونیل کلرید شدند.

چیزی یافت نشد !