هوا و فضا - اراده نیوز

۰۱بهمن
کشف ابر سیاره‌ای به اندازه مشتری اما ۱۰ برابر سبک‌تر

کشف ابر سیاره‌ای به اندازه مشتری اما ۱۰ برابر سبک‌تر

ستاره‌شناسان ، سیاره منحصر به فردی کشف کرده‌اند که به بزرگی سیاره مشتری بوده اما ۱۰ برابر سبک‌تر از آن است.

چیزی یافت نشد !