پارک علم و فناوری شریف

14مرداد
انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹

انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹ است.

چیزی یافت نشد !