آب شور

21دی
بومی‌سازی فناوری نمک زدایی آب دریا دریا برای گلخانه‌ دریایی

بومی‌سازی فناوری نمک زدایی آب دریا دریا برای گلخانه‌ دریایی

فناوری نمک زدایی آب دریا گلخانه دریایی توسط محققان دانشگاه خلیج فارس بومی سازی می شود.