آب گریز

24آذر
دستیابی به فناوری ساخت رنگ‌های ساختمانی فوق آب‌گریز

دستیابی به فناوری ساخت رنگ‌های ساختمانی فوق آب‌گریز

محققان مرکز تحقیقات نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران برای نخستین بار به فناوری ساخت رنگ‌های ساختمانی فوق آب‌گریز دست یافته اند.