آذربایجان غربی

05اردیبهشت
تولید کیت تشخیص سریع متانول درآذربایجان‌غربی

تولید کیت تشخیص سریع متانول درآذربایجان‌غربی

یکی از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی که در زمینه تولید کیت‌های آزمایشگاهی فعال است توانست برای نخستین بار در کشور، کیت تشخیص سریع متانول را تولید کند.