آزمایش خون

14آبان
ساخت میکروتراشه‌ ای برای غربالگری سریع بیماری‌های خاص

ساخت میکروتراشه‌ ای برای غربالگری سریع بیماری‌های خاص

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت میکروتراشه‌ ای شدند که مقدمه ای است بر پایش و غربالگری سریع بیماری‌های خاص که نیاز به دقت و صحت بالایی دارند.