آزمون استخدامی

08مهر
آغاز آزمون استخدامی شرکت‌های دانش بنیان

آغاز آزمون استخدامی شرکت‌های دانش بنیان

نخستین مرحله از آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، دانش بنیان و فناور امروز برگزار شد.