آسیا

17خرداد
۵ دانشگاه ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

۵ دانشگاه ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

۵ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ پایگاه علمی تایمز، در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفت.